Gjenvalg på alle de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune


Fagforeningene i Bergen hadde i kveld møte for å velge hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Bergen kommune. Alle hoved-tillitsvalgte og verneombud ble enstemmig gjenvalgt.

Vi gratulerer alle de valgte med vervene og ønsker de lykke til med oppgavene.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Bergen kommune
Rådstuplass 8 - 5020 Bergen

Her er en kort kontaktinformasjon om de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune

Konserntillitsvalgte:
Ørjan Myrmel 55 56 60 94 900 89 542
orjan.myrmel@bergen.kommune.no
Torill Haukås-Eide 55 56 60 03 916 83 059
torill.haukas-eide@bergen.kommune.no


Hovedtillitsvalgte Byrådsavdeling Barnehage og skole:
Solgunn Dale 55 56 65 33 922 26 744
solgunn.dale@bergen.kommune.no
Berit Berntsen 55 56 65 84 957 86 637
berit.berntsen@bergen.kommune.no


Hovedtillitsvalgte Byrådsavdeling Helse og inkludering:
Bydelene – Bergenhus-Fyllingsdalen-Fana-Ytrebygda
Reidun Rosnes 55 56 61 58 986 13 880
Reidun.rosnes@bergen.kommune.no
Wenche Myhre 55 56 63 50 952 75 865
Bydelene – Laksevåg-Åsane-Arna-Årstad
wenche.myhre@bergen.kommune.no


Hovedtillitsvalgt Byrådsavdeling Byutvikling, klima og næring:
Vigdis Børve 55 56 63 90 909 98 098
Vigdis.Borve@bergen.kommune.no


Hovedtillitsvalgt Byrådsavdeling Finans,Konkurranse og Eierskap og
Bystyrets kontor og Kommunerevisjonen og Byrådsleders avdeling:
Charlotte Hæggernes 55 56 64 66 951 99 362
charlotte.haeggernes@bergen.kommune.no


Hovedtillitsvalgt Byrådsavdeling Kultur, og Idrett
Per Fedje 55 56 63 90 980 01 070
Per.Fedje@bergen.kommune.no
Telefaksnr. til alle sammen er 55 56 65 98
Besøksadressen vår er Rådstuplass

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia