LO og HSH enige om ny hovedavtale

LO og HSH ble i dag ferdige med forhandlingene om en ny hovedavtale. LO-sekretær Trine Lise Sundnes som ledet forhandlingene på vegne av LO er fornøyd.

Den nye hovedavtalen er blitt ryddigere og mer oversiktlig – noe som begge parter er fornøyd med.  – De arbeidsgiverne som har levd godt med at avtalen var rotete og vanskelig å bruke, vil få det vanskeligere nå, sier Sundnes til Fri Fagbevegelse.

Hun trekker fram en nyvinning i avtalen som vil være viktig for mange tillitsvalgte: I dag taper de pensjonsrettigheter for den tiden de bruker på møter og kurs i forbundenes regi, selv om de får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra forbundet sitt. Et nytt punkt i hovedavtalen åpner for at bedrifter og forbund kan bli enige om at de får lønn fra bedriften som normalt, og at forbundene refunderer lønn til arbeidsgiverne. Kravet ble fremmet av Handel og Kontor, etter at mange tillitsvalgte har tatt opp dette som et problem.
– I den grad dette har vært et hinder for at tillitsvalgte kan delta på møter og kurs, har vi løst problemet nå, sier LO-sekretæren.

Les mer i Fri Fagbevegelse
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia