Fagforbundet gjennomførte i forrige uke ett vellykket kurs for tillitsvalgte og de ansattes representanter i kommunale foretak i Bergen kommune.

Fagforbundet samlet 17 av sine tillitsvalgte og ansattes representanter i Bergen kommunes foretak til to dagers kurs i Bergen i begynnelsen av mars.

Tema på kurset var lov- og avtaleverket for kommunale foretak. Forbundsadvokat Monsen geileidet deltakerne gjennom de ulike regler og rettigheter tillitsvalgte i kommunale foretak må forholde seg til.

Dag to av kurset var det rådgiver Bjørn Kristian Rudaa som tilførte deltakerne økt budsjett og regnskapsforståelse.

Det var en engasjert forsamling som var nysgjerrige og lærevillige noe som resulterte i friske og gode meningsutvekslinger.

Fagforbundets tillitsvalgte i foretakene er blitt enige om å holde kontakten slik at man kan utveksle erfaringer og ideer.

Tilbakemeldingen fra deltakerne på kurset var at dette hadde vært et nyttig og givende kurs.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia