FAGFORBUNDET HORDALAND KALLER INN TIL  KURS FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE I FAGFORENINGENE
for ungdom ,av ungdom ,om ungdom


Stad :BRAKANES HOTELL, ULVIK 
Tid:20-21 APRIL 2006

Fagforbundet Hordaland sitt ungdomsutvalg kaller inn ungdomstillitsvalgte til kurs i Ulvik. 
Kurset skal gi opplæring i ungdomstllitsvalgtes oppgaver og danne mulighet til samarbeid på tvers av fagforeningene. Bli med oss da vel !!!

 

PROGRAM:

 • Ungdomstillitsvalgte sin rolle og funksjon  
 • Utarbeiding av lokal handlingsplan
 • Nettverk for ungdomstillitsvalgte i regioner
 • Opplæring i verving,arbeidsplassbesøk og skolebesøk.
 • Informasjon om forsikringstilbud.

  Fagforbundet Hordaland dekker kostnadene for opphold, kurs - og reiseutgifter for ungdomstillitsvalgte,andre unge medlemmer kan også delta men da må de søke sin lokale forening om å få dekket utgiftene.

  Det vil vli satt opp buss fra Bergen til Ulvik,de som reiser med egen bil vil ikke få dekket utgiftene fra Fylket.

  Ta med varme klær til å være ute !!!!!

  Fullstendig program blir sendt til deltakarane sammen med deltakerliste. 

  Påmelding til Fagforbundet Hordaland sitt kontor på        tlf. 55 59 48 30 
  eller til  Therese Glesnes                                                 mob.98 89 10 92

  Helsing

  FAGFORBUNDET HORDALAND

  Therese Glesnes ,ungdomstillitsvalgt

   

   

   

   

   

   

   

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia