Endringspsykologi på jobben.
Fagakademiet inviterer til kurset Endringspsykologi på jobben - med John Berglund. Bli mer bevisst på egne valg og handlinger i Bergen 1. desember 2010. Vi arrangerte tilsvarende kurs med for 2 år siden og fikk fantastisk gode tilbakemeldinger både på kursinnhold og foreleser. Det er derfor en glede å kunne imøtekomme forespørslene om et nytt kurs.

For hvem/målgruppe
Alle ansatte i kommunal og annen offentlig sektor

Kursets formål
Deltakerne skal få en innføring / videreføring i viktige psykologiske prinsipper i forholdet til menneskelige relasjoner – i arbeidslivet og privat.
Du må kjenne deg selv og vite hva ulike følelser krever for å kunne bli en god kollega/ leder og bidra til endringer på jobben

Sted Augustin Hotell Bergen
Dato 01.12.2010
Pris Kr. 1890,-
Tid 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist 16.11.2010

For mer informasjon trykk her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia