- Jeg konstaterer at det er stor avstand mellom partene. Tilbudet fra KS bekrefter at det ikke blir lett å komme fram til en løsning på oppgjøret, sier Jan Davidsen, forhandlingsleder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

- Størrelsen og innretningen på tilbudet, med prosentvise lønnstillegg og forslag om stor lokal pott, vil øke forskjellene, og viser at KS ikke tar LOKs krav om sosial profil på alvor, sier Davidsen.

Davidsen er overrasket over at så mye som 1.5 prosent av den økonomiske rammen for oppgjøret foreslås satt av til lokal pott.

- LOK er opptatt av helheten i oppgjøret. Vi har krav om generelt tillegg for alle arbeidstakere og uttelling for real- og formalkompetanse.
Videre har vi krav om minstelønnsgaranti, til avtalestruktur, fellesbestemmelser og  krav for å forhindre sosial dumping.

- Vi forventer at KS kommer oss i møte på flere felt, understreker Davidsen.

For mer informasjon:
Jan Davidsen, forhandlingsleder 23064705
Tone Zander, 23064421/90855063
Siri Baastad, 23064625/99633534
Ann-Mari Wold, 23064573/90600727

Trykk her for å lese KS sitt tilbud

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia