Siste fase i meklingen i KS-oppgjøret
 
Informasjonsavdelingen 15/05/2006
 
Partene møttes hos meklingsmannen mandag 15. mai. Meklingsmann Dag Nafstad skal lede meklingen i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene.

Sammen med de andre forhandlingsdelegasjonene overleverte forhandlingssammenslutningen i LO Kommune alle sine kravdokumenter som hittil er lagt fram i oppgjøret. 

Meklingen fortsetter 16. mai, tar en pause på nasjonaldagen, og fortsetter 18. og 19. mai. Innspurten i meklingen blir 22. og 23. mai. Meklingsfrist er klokka 24.00 den 23. mai. Blir det ikke løsning er det streik fra arbeidstidas begynnelse den 24. mai.  Streikeuttaket blir offisielt på ettermiddagen den 19. mai. 

Det mekles også i oppgjørene i Oslo Kommune og Staten. 

I meklingsfasen er det kun meklingsmannen som gir kommentarer. 

Vi gjentar hovedelementene i LO Kommunes krav som er:

Generelt tillegg

Minstelønnssatsene må heves på alle trinn 

Minstelønn på 260 000 kroner for arbeidstakere i full stilling med full opptjening etter gjeldende ansiennitetsbestemmelser 

Innføring av en garantiordning for lavlønte med full opptjening som sikrer en avlønning tilsvarende 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 

Lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse 

Lønnsmessig uttelling for lederansvar i gjennomgående stillinger

Tiltak for å styrke mulighetene for kompetanseheving   

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia