Forhandlingene mellom Fagforbundet og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon, Samfo, startet i dag, og Fagforbundet overleverte sine krav.

Overenskomsten bygger både på LO-NHO avtalen og KS avtalen, og kravene bygger derfor på resultater og krav i begge områder

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia