Her er en oversikt over årets lønnsoppgjør for ansatte i kommune.

Her er en kortfattet sammenstilling.

Ved å trykke her kan du lese hele meklingsmannens møtebok

For de med stillinger i kapittel 4:

Generelt tillegg
Det gies et generelt tillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 7 500,-. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2006.

Lokale forhandlinger
Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,4 % pr 1.5.2006

Endringer i minstelønn for stillinger i kapittel 4

Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er 1.5.2006. 

 
Stillingsgrupper
Minstelønn
0 år
4 år
8 år
10 år
16 år
Kap 4 B
 
 
 
 
 
Stillinger uten særskilt krav om utdanning
206 500
211 500
226 000
254 300
 
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger
232 300
237 300
246800
269 300
Stillinger med krav om høyskoleutdanning
270 000
276 000
283 900
308 200
Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning
289 100
294 100
300 600
325 000
Stillinger med krav om mastergrad
310 000
330 500
351 000
368 000
Kap 4 C
 
 
 
 
 
Lærer
278 500
297 500
304 800
313 000
349 400
Adjunkt
295 500
312 000
322 200
332 500
365 800
Adjunkt (m tilleggsutd)
300 100
322 200
336 600
345 800
375 600
Lektor
308 900
329 400
349 900
366 300
401 200
Lektor (m tilleggsutd )
319 100
339 700
360 200
378 000
419 500

Økonomi pr 1. mai 2007
Alle ansatte som omfattes av kapittel 4 vil få ett tillegg på kroner 7 500,- med pr 1. mai 2007.


Riksmeklingsmannens møtebok finner du ved å trykke her
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia