Vellykket konferanse nok en gang.
 
Fagforbundet Hordaland  
 
Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er blitt en tradisjon. Dette året hadde vi samlet 120 deltakere. Deltakerne besto av både politikere, ledere, fagfolk, verneombud og tillitsvalgte. Årets konferanse hadde tittelen "Et mangfoldig arbeidsliv". Konferansen ble arrangert i Ulvik kurs- og konferansesenter og var som tidligere et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS.

Disse to dagene i Ulvik har gitt deltakerne gode innledninger på spennende tema. Konferansen var hyperaktuell med bl.a. søkelys på IA-avtalen, som har vært i hardt vær denne høsten. Vi lever i en hektisk hverdag og denne gangen hadde vi satt søkelys på yrkesgrupper som opplever utstøting fra arbeidslivet - seniorer, psykisk syke og arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn.

På konferansen deles det også årlig ut en arbeidsmiljøpris. Kvinnherad Kommune fikk prisen i år. Mer om dette i egen artikkel.

Vedlegg:
NAV
Intensjonsavtalen
Mangfold
SSP
Helle
Hordalandsmodellen del1
Hordalandsmodellen del2
Oppsummering fra Arbeidsmiljøprisen 2005
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia