Datakortet- Nytt medlemstilbud
 
   
 
Fagforbundet skal inngå avtale med Datakortet AS og AOF med tilbud til medlemmer av Fagforbundet om å ta førerkort for PC.

Medlemmene får gjennom dette et gunstig tilbud om opplæring innenfor de vanligste bruksområdene for en datamaskin.

Datakortet er det norske navnet på verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende IT-kompetanse (ECDL, European Computer Driving Licence).

Økende behov for IT-kompetanse
Fagforbundet har registrert et økende behov for opplæring i bruk av dataverktøy blant medlemmene. Mens det tidligere var kontor- og administrasjonsansatte som var PC-brukere, opplever vi nå at stadig flere medlemsgrupper tar i bruk dataverktøy i jobbsammenheng.

Datakortet består av ulike moduler og du må bestå sertifiserende tester som dokumenterer din IT-kompetanse før du får kortet.

Bli eBorger
Medlemmer av Fagforbundet kan også ta en enklere opplæring:
- Enkel innføring om datamaskinen
- Enkel tekstbehandling og utskrift
- Sende og motta e-post
- Ut i verden på Internett
Gjennomfør et slikt kurs, test deg og du blir eBorger.

Mer informasjon om dette medlemstilbudet kommer.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia