INSTA gir riktig kvalitet
 
Stein Guldbrandsen 25/03/2007
 
Det var våre tillitsvalgte som hadde fagkunnskapen og var drivkraften i arbeidet med å utvikle NS-INSTA 800.

Forbundet var en av drivkreftene i utviklingen av NS-INSTA 800 (NS = Norsk Standard og INSTA = INternordisk STAndardisering) – en standard med det beskrivende navnet «Rengjøringskvalitet – System for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet». Dette arbeidet ga oss:

· En (ny) og felles referanse for kvalitet.
· Hjelp til å sikre riktig kvalitet.
· Hjelp til å sikre en mer gjennomtenkt og målretta driftsplan for renhold.
· Bevisstgjøring av ansatte i alle funksjoner.
· Synliggjøring av ansvar og ansvarsområder.

Dette er viktig for arbeidsmiljøet, både for renholderne og brukerne av de arealene som blir rengjort. I tillegg for å dokumentere kvalitets- og arbeidsmengde dersom spørsmålet om konkurranseutsetting dukker opp.

Vi lyktes, og NS-INSTA 800 er etablert som systemet for fastlegging av rengjøringskvalitet.

Det var våre tillitsvalgte som hadde fagkunnskapen og var drivkraften i arbeidet med å utvikle NS-INSTA 800. Forbundet valgte også å lære opp tillitsvalgte som instruktører. Sammen med «Forum for Sykehusrenhold» har vi utviklet forslag til nasjonale kvalitetsprofiler for helsevesenet.

Sammen med Norsk Kommunalteknisk Forening/Forum for offentlig bygg og eiendom har vi vært medspillere i å utvikle forslag til nasjonale kvalitetsprofiler for renhold i kommunale bygg. Resultatet blir kjente kvalitetsprofiler og forutsigbare arbeidsoppgaver for renholderne.

Det er holdt flere kurs både i Fagforbundets regi og i arbeidsgivers regi etter påtrykk fra tillitsvalgte. Det siste året har tilgangen på instruktører vært begrenset. Seksjonen har nå tatt tak og gjennomført en samling med oppfrisking og fordeling av arbeidsoppgaver for instruktørene.

Oppfordringen er klar. Samarbeid med arbeidsgiver om å ta i bruk NS INSTA 800. Bruk våre instruktører til opplæringen.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia