Skjerpede energikrav til nye boliger
 
Juned Akhtar 28/03/2007
 
Nye energikrav vil redusere behovet for oppvarming i nye boliger med 25 prosent.

De nye energikravene i forskriftene til plan- og bygningsloven er på plass fra 1.februar 2007 med rundt 25 prosent skjerping i forhold til dagens krav.

Skjerping av energikravene vil resultere i at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med 400-450 millioner kilowatt-timer (kWh). Det tilsvarer det årlige energiforbruket for cirka 20 000 boliger første år.

Les mer [Kommunal Regionaldepartementet]
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia