FOLKEMØTE
 

”Byrådet har gjennom sin tiltredelseserklæring varslet konkurranseutsetting av kommunale tjenester. I bystyresakene 53/04 og senere 249/04 fremgår byrådets ambisjon om konkurranseutsetting av vann- og avløpsoppgaver. 

I lys av giardiaulykken! Tør byens befolkning å la politikerne ”gamble” på å konkurranseutsette/privatisere driften av vann og avløpsverket? 

Eller er det en styrket kommunal drift og vedlikehold av tjenestene som er sikrest? 

Dersom et stort internasjonalt firma vinner anbudet, er det mulig om 10 år å ta tilbake tjenestene i kommunal regi, eller står vi ved et veikskille?

For å få svar møt opp i rådhuskantinen 18 april kl 18.00 

Det vil bli et historisk dykk i vann og avløpsverkets historie ved lokalhistoriker Jo Gjerstad. 

Tidligere rådmann i Bergen kommune Bjarne Jensen vil innlede til debatt.

Et politikerpanel vil redgjøre for sitt syn og svare på spørsmål.

                                 Vel møtt 

Arrangør TAFO avd 056 av Fagforbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia