trategi for eID og e-signatur i offentlig sektor
 
Fredrik Hellstrøm 20/04/2007
 
"Det kan bli enklere for deg å bruke offentlige tjenester på internett. I dag må du samle på et virvar av ulike brukernavn, passord og pinkoder for å benytte deg av slike tilbud.

Snart skal du forhåpentligvis klare deg med én felles elektronisk identitet (eID)" skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet på sine hjemmesider.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring "Strategi for eID og e-signatur i offentlig sektor". Høringsfristen er 14. mai 2007. Dette er en viktig høring for å gjøre hverdagen enklere på nett. Klarer man å få dette til, vil Norge være i front innen utvikling av netttjenester.

I dag har ulike etater og private virksomheter utviklet sine egne løsninger. Bare innenfor offentlig forvaltning er det flere ulike løsninger. Dette har vært kostnadskrevende og har skapt behov for mange ulike koder for den enkelte bruker.

Saken som nå er lagt ut på høring, foreslår en felles løsning for offentlige nettsteder. Målet må være at man kun har behov for et system som alle aktører, offentlige som private, kan benytte seg av. Det er etter hvert blitt umulig å gå og huske på alle ulike passord ol. Bare i de, ligger det en stor sikkerhetsrisiko - for når det ikke lenger er mulig å huske, skrives ting ned.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia