Styringsgruppemøte i eBygg2009
 
Fredrik Hellstrøm 24/04/2007
 
Gerd Eva Volden er Fagforbundets representant, men på grunn av reisevirksomhet, så møtte Fredrik Hellstrøm på dette møtet. Her gjøres det opp status for eBygg2009 ca. 3 ganger i året.

Status denne gangen er at prosjektene (4 stk.) nå er i gang. I Stavangerregionen er det nå blitt 16 kommuner i stedet for 4. Der har forøvrig både Fagforbundet og NITO fått plass i prosjektstyret.

Boken som Gudmund Hernes har skrevet, ble også gjennomgått. Det ble understreket at den er et viktig redskap i å sette prosjektet inn i en større sammenheng.

Det er også gjennomført to kurs i "Byggsøk som førstevalg".

Selvaags Blue Think satsing ble også presentert. Dette er et prosjekt der IKT settes inn i hele prosessen, fra man planlegger et bygg til det overleveres eieren. Det tar for seg alt fra utforming (3D) til materialer, fremgangsmåte osv. Dette vil bli framtidas måte å bygge på. Her blir ikke minst miljøperspektivet ivaretatt. I tillegg bygger det inn de erfaringer man gjør på hvert enkelt bygg. Feil og mangler underveis blir rapportert. Her kommer inn en opplæring av alle arbeidstakerne til bruk av PDA (håndholdt PC).

Videre var prosjektets finansiering etter 2007 oppe til drøfting. Her blir HØYKOM fortsatt nøkkelen til en videre storsatsing på dette prosjektet.
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia