I dag tar det flere måneder fra en person får innvilget bostøtte og til pengene faktisk kommer fra Husbanken.
Fra høsten av kuttes den ventetiden til én måned. En endring som alle vil ha.
Men overgangen fører til at kommunene bare får dekket ni av tolv måneders bostøtte i år,
fordi staten ikke vil fravike sine spesielle regnskapsprinsipper. Dermed må kommunene ta regningen.

Les hele artikkelen på Kommunal-Rapport sine hjemmesider
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia