Strategikonferanse LOK Hordaland
 
  24/05/2007
 
LO Kommune Hordaland arrangerte i dag en strategikonferanse i forbindelse med valgkampen fram mot kommune og fylkestingsvalget i september. Det var 44 påmeldte.

LO Kommune Hordaland arrangerte i dag en strategikonferanse i forbindelse med valgkampen fram mot kommune og fylkestingsvalget i september. Det var 44 påmeldte. Fagforbundet Åsane arrangerte FASE1 denne uken, og brukte like godt dagen på denne konferansen!

 Frank Aarebråt åpnet i velkjent stil, med å gi deltakerne noen perspektiver som kanskje er nye for de fleste. Noen viktige poeng fra innledningen hans: 

 

 • Viktig å få frem de ansattes erfaringer fra hverdagen, ikke bare politikernes oppfattelse av hvordan den er
 • FrP kommer frem med de daglige episodene, "vi" er for lojale og sier ingenting. FrP må ikke få monopol på de historiene om ting som ikke virker
 • Vi identifiserer oss mer og mer med det vi gjør i hverdagen. Jo mer vi arbeider, jo mer identifiserer vi oss med arbeidet. Tilsvarende med mer fri.
 • Viktig å være klar over hvilket samfunn vi har bygget opp, vi er gått fra produsenter til å være konsumenter.
 • Ting som 6 timersdagen og AFP er ikke alles drøm. Når vi kjemper for dette, må vi ta med at noen ønsker det annerledes.

Rita Lekang fulgte opp med viktige momenter for fagbevegelsen:

  
I år er vi klar for å anbefale medlemmene hvilke partier de skal stemme på.

 • Den velferdsstat vi har, gir muligheter for høye fødetall. Satsingen på barnehageutbyggingen viktig her.
 • Det er en utfordring for oss når det gjelder deltidsstillinger. Hvordan skal vi organisere dette? Vi må ha fokus på tjenestekvalitet i denne debatten.
 • Vi er på vei til å få et A, et B og et C lag i arbeidslivet:
  • A - de med full stilling
  • B - deltid, ofte fast ansatt
  • C - ringevakten
 • Debatten rundt 6 timersdagen må ikke bli for rigid, vi må også snakke om 30 timers uke.
 • Kontantstøtten er et hinder spesielt for å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet.
 • Likestilling er også snakk om makt. Det må flere kvinner inn i posisjoner.
 • Vold mot kvinner - vi må ha fokus på hvorfor menn har slike holdninger som undersøkelser viser.
 • Klima - vi må gå i oss selv - hva gjør vi?
 • FrP snakker ikke lenger om billig bensin og lave alkoholavgifter.

Paneldebatten besto av AP, SV og SP. Fra AP Møtte Jette Christensen, fra SV Oddny Miljeteig og fra SP Anbjørg R. Hjellestad.


Temaer som ble debattert var:


Miljøsatsing, kollektivsatsing

 • Eldreomsorg
 • Viktig at partiene har tro på at de kan vinne valget
 • Enkeltmenneske i forhold til kollektiv tenkning
 • Konflikter mellom by og land?
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia