Landsstyret i Fagforbundet uttaler
 
  14/03/2008
 
På møtet i Landsstyret 13. mars blei det vedtatt tre uttalelser.

1. Statsbudsjettet 2009 - Kommunene må få et realøkonomisk løft
2. Fagforbundet er i streik - om streiken ved Sentrum Røntgen
3. AFP - og lønnsløft med sosial profil - Om tariffoppgjøret

Uttalelsene er vedlagt til høyre i PDF-format

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia