Full seier i konflikten med Sentrum Røntgeninstitutt (Pressemelding 25.03.08)
 
Pressemelding fra Fagforbundet  
 
Sentrum Røntgeninstitutt har besluttet å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det innebærer at det inngås tariffavtale med AFP for de ansatte. - Det er en full seier for våre krav, sier Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet.

25 ansatte ved Sentrum Røntgeninstitutt har vært i streik siden 15. februar for å få tariffavtale. Nå er kampen kronet med seier. - Først og fremst vil jeg gratulere de streikende. Det er en tøff kamp de har vært igjennom, understreker Gerd Kristiansen.

- Streiken har vært viktig, ikke bare for de ansatte ved Sentrum Røntgeninstitutt, men for prinsippet om at alle har rett til en tariffavtale. Derfor har de streiket på vegne av flere enn seg selv. Det skal de ha honnør for, mener Fagforbundets nestleder.

- Til slutt vil jeg gjerne takke LO og de andre forbundene, medlemmer og andre som har vært med i sympatiaksjoner, og alle som har kommet med støtteerklæringer. Det er et bevis på at vi er sterke sammen, avslutter Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet.

De streikende vil være tilbake på jobb i morgen. Alle sympatiaksjoner innstilles, og streiken suspenderes i påvente av forhandlingsresultatet om innholdet i tariffavtalen.


For mer informasjon:
Nils Fredrik Hansen, informasjonsrådgiver i Fagforbundet, tlf. 92 43 43 26

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia